Adatvédelmi nyilatkozat

Kertész Gábor, mint az allergia-terapia.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Rendelkezéseire. A weboldalon regisztráció nélkül böngészhet bárki. Amennyiben valaki megrendelést ad le szolgáltatásunkra, szükség van a legalapvetőbb adatokra (név, cím, telefonszám, online megrendelés esetén e-mail cím), hogy teljesíthessük a megrendelést.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Adatait bizalmasan, a törvények betartásával kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk tovább.

Az adatkezelésben érintett az a személy, aki telefonon vagy online megrendelést adott le hozzánk.

Az adatgyűjtés célja kizárólag a szolgáltatás teljesítésére korlátozódik. Sem reklámcélra, sem hirlevél küldésre nem használjuk fel.

Adatait a szolgáltatás teljesítésének időpontjáig őrizzük meg. Átutalásos fizetési mód esetén a számla ellenértékének a teljesítéséig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a weboldal üzemeltetője és alkalmazottja.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

 

A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolat-felvételi címeken gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott címen. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, adatvédelmi biztos segítségét is.