Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Kertész Gábor egyéni vállalkozó (székhely:1239. Budapest, Kör u. 12., adószám:65964088143), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.allergia-terapia.hu weboldal használatára, valamint az ott meghirdetett szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy Ön, mint megrendelő (“Megrendelő”) csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kertész Gábor, egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1239. Budapest, Kör. u. 12.

A szolgáltató telefonszáma:06702423531

Kapcsolattartó: Gábor Diána

Tel: 06702101427

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@allergia-terapia.hu

Adószáma:6596088143

Fő tevékenysége: takarítás, tisztítás háztartásnál

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – Hatósági Főosztály – Okmányiroda

Nyilvántartási szám: 30168697

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosításának jogát fenntartjuk. Szolgáltatás teljesítésekor az aktuális feltételek szerint járunk el. Az ÁSZF módosításáról tájékoztatjuk ügyfeleinket a weboldalon.

A www.allergia-terapia.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. Az oldalról kizárólag az Üzemeltető előzetes beleegyezése után vehetnek át tartalmat forrásmegjelöléssel. Ennek elmulasztása jogi következményeket von maga után.

A szerződés nyelve magyar.

Adatkezelési szabályok:

Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk oda, reklámcélra nem használjuk fel. Bővebben lásd: Adatkezelési nyilatkozat.

Tárhely szolgáltató adatai:

3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós Forrás u. 12.
Adószám : 22206118-2-13
EU adószám : HU22206118

Általános Szerződési Feltételek – www.allergia-terapia.hu

 

  1. Szolgáltató vállalási köre, területe

Szőnyegtisztítás, kárpit-és ágymatrac portalanítás, tisztítás melyről a honlapon teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt. Vállalási terület: Budapest és 30 km-es körzete. Ennél távolabbi cím is lehetséges nagyobb megrendelés esetén, egyedi megállapodás alapján.

  1. Árak

Az oldalon megjelenített árak alanyi ÁFA mentesek, nem tartalmazzák a kiszállási díjat. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az alábbi linken tekintheti meg aktuális árainkat.

A weboldalon Szolgáltató részletesen bemutatja a szolgáltatás tárgyát: ágy, kárpit és-szőnyegtisztítás és ezek díját.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akció időtartamáról, feltételeiről.

  1. A megrendelés menete

3.1. A megrendelést telefonon vagy online is leadhatja Megrendelő a honlapon feltüntetett elérhetőségeken. A megrendelés leadásához nem szükséges regisztrálnia magát a honlapon, ám a teljesítéséhez feltétlenül szükség van a következő adatokra: megrendelő neve, telefonszáma, a teljesítés címe. Ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséig őrizzük meg, reklám célra nem használjuk fel. Online megrendelés esetén a visszaigazoláshoz szükség van e-mail címére. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Bővebben: Adatkezelési nyilatkozat

3.2. Fizetési lehetőségek:

Közvetlenül szolgáltatás (tisztítás) elvégzése után történik az ellenérték megfizetése készpénzben. Lehetőséget adunk a számla rendezésére átutalással is. Átutalás esetében 2 hetes fizetési határidőt tudunk biztosítani. A fizetés elmulasztása jogi következményekkel jár, a Ptk. szerint járunk el.

3.3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása telefonon azonnal, online 24 órán belül történik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Egyedi esetekben (pl.: vidéki cím) ennél később is teljesíthetjük a megrendelést, amelyről minden esetben tájékoztatjuk Megrendelőt.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő online megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton 24 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

A megrendelést (tisztítást) kizárólag Megrendelő otthonában, garázsában vagy irodájában végezzük el. A tisztítás helyszínének biztosítása (beleértve az áramot és meleg vizet) a Megrendelő feladata.

  1. A szolgáltatás megtagadása

Szolgáltató a tisztítás elvállalását megtagadhatja megfelelő technológia hiányában, ha a szolgáltatás tárgya túl szennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, széklettel, vizelettel szennyezett, a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a tisztítás elvégzését (szakadt, az anyag bomlik), a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

  1. Elállás joga

Megrendelő indoklás nélkül visszamondhatja a megrendelt tisztítást legkésőbb a teljesítés időpontját megelőző napon este 20 óráig (akkor is, ha ez hétvégi napra esik) az ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Amennyibe az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, Megrendelő nem állhat el a szerződéstől. Lásd elállási jog. Az ingyenes próbatisztítást egy kis felületen végezzük el. Arra szolgál, hogy a megrendelt szolgáltatás minőségét bizonyítsa Megrendelő számára. Amennyiben ez alapján elégedetlen, a helyszínen is visszamondhatja a megrendelést, hogy ha magát a tisztítást még nem kezdtük el.

  1. Garancia, jótállás, Szolgálató felelőssége, szavatosság

6.1. Szolgáltató mindent tesz annak érdekében, hogy a megrendelés tárgyát a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki.

6.2. Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a tisztítás során nem keletkezik mechanikai sérülés (szakadás, kopás), a színek nem mosódnak össze semmilyen fajta szőnyegen.

6.3. Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – újra kérheti a tisztítás elvégzését, vagy az ellenérték visszafizetését. Annak bizonyítása, hogy a tisztítást Szolgálató végezte el, a Megrendelő kötelezettsége.

6.4. Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett szakszerűtlen kezelésből eredő hibák, stb.) akkor a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a rejtett hibákból bekövetkezett károsodásokért, korábbi, szakszerűtlen kezelés esetén, a szőnyeg rojtjának és szegésének tisztításért, a szőnyegen lévő régebbi foltok maradéktalan eltávolítására. A kárpitokat, matracokat szárazon portalanítjuk, ezeken nedves tisztítás nem történik, így a foltokra nincsen semmilyen hatással.

6.5. Reklamációk

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását Szolgáltatóval közölni, de legkésőbb a tisztítás elvégzésétől számított 24 órán belül. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet Szolgáltatónak és a Megrendelőnek alá kell írni.

Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Jótállás, szavatosság szabályai.

6.6. Panaszkezelés

Amennyiben Megrendelő panasszal kíván élni, megteheti azt ügyfélszolgálati elérhetőségünkön 8-20 óra között:

Kapcsolattartó: Gábor Diána

Tel: 06702101427

E-mail: info@allergia-terapia.hu

  1. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

  1. Jogi felelősség kizárása

A www.allergia-terapia.hu honlapon olvasott tartalom nem számít orvosi tanácsnak, kizárólag tájékoztató jellegű.